TRYGGA TAK OCH SERVICEAVTAL

 

 

Oavsett om man är fastighetsuthyrare eller privatkund finns det krav på taksäkerhet så som glidskydd, snörasskydd, gångbryggor, infästning för livlinor mm.

 

Dessa taksäkerhetsdetaljer kan vara svårt att fästa utan att skada tätskiktet vilket i slutändan påverkar försäkringar och garantier. Därför är det all idé att kontakta oss för proffs lösningar som i slutändan kommer bli mer trygga och kostnadseffektiva.

 

Mitt tak läcker inte, behöver jag göra något ändå?

 

Man bör titta till sitt tak några gånger om året för att säkerställa så att brunnar och utkastare inte är igensatta.

På vintern skall man hålla koll på snön för snöviktens skull och istappar så att de inte faller ner och orsakar skada.

 

Ronnys Tak & Transport AB kan genom ett enkelt serviceavtal göra detta åt dig. Med ett erfarna ögon ser vi snabbt vilka åtgärder som skall vidtas och på så vis undvika skador på fastigheter. Några punkter ett serviceavtal kan innehålla är bl.a.

 

- Rensa brunnar, rännor, lövsilar, stuprör och förhindra översvämning.

 

- Göra okulära besiktningar på tätskikt med åtgärds plan.

 

- Röja snö och is. Även på markplan så som gångvägar och trappor.

 

 

 

Takspik som gjort hål i takpappen. Enkelt och billigt att åtgärda om det upptäcks i tid.

 

 

Tyvärr hade kunden inget service avtal och läckaget upptäktes inte i tid vilket orsakade skador på fastigheten.

 

 

För stor snövikt gör att takstolarna ger vika.

 

 

Kontakta oss så kan vi hålla dina tak trygga och täta året runt.

.

 

 

 

 

 

Med rena rännor minskar risken för vatten skador avsevärt.

 

 

 

Snöbildning på tak som sedan faller ner orsakar varje år skador på människor och materiel. Med ett service avtal är detta inga problem för fastighetsägaren.

 

www.ronnystakochtransport.se